Кепилдик

Лейсон сатып алган күндөн баштап өнүмдөргө адамдын зыянынан жана форс-мажор факторунан тышкары 1 (бир) жылдык сапат кепилдигин берет. Тейлөөнү жакшыраак өткөрүү үчүн, оюнчулар кадимки шарттарда колдонуп жаткандыгына ынаныңыз (күнүнө 16 сааттан ашык эмес).